Over ons


Wij zijn een fotograaf, een audiovisueel maker, en een schrijver/regisseur.
Wij vinden onze motivatie in een liefde voor de natuur, en een gevoel dat de wereld door de mens wordt kapotgemaakt. We hebben de overtuiging dat onze verhouding tot de planeet radicaal moet veranderen. BoomTelling is ontstaan uit en geeft uiting aan deze overtuiging.
Artistiek gezien ligt onze gedeelde interesse bij fotoprojecten met een verhaal, of verhalen met beeld. Ons werk kenmerkt zich door de aandacht voor het kleine en bescheidene, en door een mate van verstilling. We zetten ons af tegen de huidige neoliberale maatschappij van ongebreideld consumeren. We maken werk vanuit een intrinsieke behoefte. We zien door de klimaatcrisis en de
daarmee samenhangende ecologische en biodiversiteitscrises geen toekomst voor de volgende generaties. We zien een wereld die verre van rechtvaardig is en waarin belangen die niet de hunne zijn de regels bepalen.
Met dit project delen wij een visie, die niet erg optimistisch is en toch probeert de waarde van het leven te vangen. BoomTelling is een project waarin al onze interesses, preoccupaties en passies samenkomen: fotografie, bomen, ons land in Italië, de klimaatcrisis en de zorgelijke toestand van de wereld, onze westerse maatschappij en ideologieën die het uitbuiten en vernietigen van de aarde legitimeren.
Wij voelen grote urgentie om dit project aan publiek te tonen.

Martine Nijhoff (concept, schrijver)
Pieter Veltkamp (audiovisueel maker, fotograaf)
Anders Veltkamp (fotograaf)